Medlemskap

BASMEDLEMSKAP


Som basmedlem i Team KJ 226 får du tillgång till träningsprogram som finns på tre olika nivåer beroende på dina ambitioner, programmet förnyas var fjärde vecka. Du blir en del av ett ständigt växande triathlon-community, där du kan diskutera och socialisera med likasinnade från hela Sverige. Du får tillgång till rabatter från våra samarbetspartners samt möjlighet att delta på läger och andra teamträffar (till självkostnadspris).


Nytt för säsongen 2020 är att du kan välja att tävla för Team KJ 226 då vi blir en  STF-ansluten förening.

Vad ingår?


Generiskt träningsprogram

Tillgång till community

Webb-föreläsningar

Teamträffar

Subventionerat material

Kostnad


599kr/mån

PREMIUM-MEDLEMSKAP


Väljer du att bli premium medlem i Team KJ 226 får du ett individuellt träningsupplägg som justeras löpande vid behov. Du har fri tillgång till textbaserad coaching under hela träningsåret. Precis som i ett basmedlemskap får du tillgång till vårt triathlon-community och kan utbyta erfarenheter, diskutera träning och annat med likasinnade. 


Du får tillgång till rabatter från våra samarbetspartners samt möjlighet att delta på läger och andra teamträffar (till självkostnadspris).


Nytt för säsongen 2020 är att du kan välja att tävla för Team KJ 226 då vi blir en  STF-ansluten förening.

Vad ingår?


Individuell träningsplanering

Löpande textbaserad coaching

Tillgång till community

Webb-föreläsningar

Teamträffar

Subventionerat materialKostnad


1150kr/ mån

Kontakta oss


Email: teamkj226@gmail.com


Telefon: 0739591444

Team KJ 226


Det personliga teamet för dig som vill träna och tävla med team-känsla oavsett träningsbakgrund.Copyright @ All Rights Reserved